BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
  Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri OS v B.B. v odd.
  Sro, v l.č.:6757/S-IČ DPH:SK2020081855

  985 59 Vidiná – Exnárova 23.
 

Prevádzka a poštová adresa:
    Moyzesova 50,                        Tel / Fax: +421 4743 31 653 /
+421 4745 11 697
    984 01 Lučenec                      E-mail: info@babolna-bio.sk

                                                      Nájdete nás aj na google mapách   >>>

 

   Radi Vám pomôžu

 

Juraj Ágoston
Konateľ spoločnosti

Tel: +421 903 513 526
E-mail:
konatel@babolna-bio.sk


Ing. Mária Šinková
        Fakturácie
Tel:+421 4743 31 653

E-mail: faktury@babolna-bio.sk


Ing. Kristián Ágošton
     Divízia pest control
Tel: +421 902 650 920
E-mail: sluzby@babolna-bio.sk


Csaba Ágošton
         Logistika
Tel: +421 911 650 921
E-mail: logistika@babolna-bio.sk

 

 

 

Ďalšie odkazy:

www.rodenticid.sk

www.insekticid.sk