Ochrana proti osám vo voľnom prostredí

Ochrana proti osám nie je bez nebezpečenstva, keďže sa ľahko splašia a zaútočia. Pre minimalizáciu uštipnutia treba ochranu vykonávať v skorých ranných alebo večerných hodinách, keď sa hmyz zdržuje v úli a jeho pohyb sa spomalil. Po ošetrení uhynuté jedince opatrne zameťme pretože medzi nimi môžu byť ešte živé jedince. Pokiaľ sa hniezdo nachádza v uzavretom priestore po použití prípravku dôkladne vyvetrajte! Pre zamedzenie premnoženia ôs použite bez-insekticídnu pascu na osy a muchy BioStop, ktorou priebežne eliminujete výskyt nebezpečného hmyzu.

prípravky na osy a sršne,   pasca pri ose a sršňom, aerosol na sršne

Potrebujete profesionálnu dezinsekciu ?

Chcem vedieť viac ...

Klik pre viac informácií! Klik pre viac informácií!

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku .