BÁBOLNA BIO Služby - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia | BÁBOLNA BIO
 

 

BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. je samostatnou spoločnosťou medzinárodnej spoločnosti, ktorá sa už viac ako 47 rokov úspešne zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou výrobkov v oblasti DDD a neposlednom rade v zavádzaní progresívnych a účinných metód výkonu služieb v profesionálnej ochrannej DDD jednak v komunálnej a priemyselnej sfére.(HACCP)

Našu doterajšiu firemnú činnosť v tomto smere dokumentuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako spoločnosť s najlepšie organizovanou a vykonanou deratizáciou na svete. Dosiahnuté výsledky v celoplošnej deratizácii 1 potkan na 10 000 obyvateľov, v obytných mestských častiach.

Hlavnou činnosťou BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. z hľadiska poskytovania služieb DDD (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia) je určenie druhu škodcu, následné zabezpečenie požadovaného stavu zo strany objednávateľa pomocou osvedčeného systému IPM (Integrate Pest Management) a dlhodobé udržanie výsledného efektu s dôrazom na čistotu životného prostredia ! Našim zákazníkom poskytujeme profesionálne služby s dôrazom na kvalitu a environment na základe systémov manažérstva kvality ISO:9001, ISO:14001.

Pest management services - Requirements and competences

(Manažérstvo služieb na hubenie škodcov.) BÁBOLNA BIO v plnej zodpovednosti sleduje a implementuje pre svoju činnosť všetky technologické postupy s cieľom naplniť všetky základné požiadavky pre platné nariadenia a smernice (pre bezpečné, účinné, jednotné postupy v rámci Európskej únie, získanie objednávateľov a ich dôveru)

V prípade že máte záujem o naše služby, prosíme neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom pracovníkov divízie pest control...

Využite naše služby kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky

Trápi Vás ploštica posteľná ?           Obráťte sa na nás !

Pre otvorenie nezáväzného dotazníka kliknite na obrázok...