REGULÁCIA ŠKODCOV V IPM PROGRAME

Potravinárske prevádzky, stravovacie zariadenia, výrobný priemysel v zmysle HACCP, IFS, GMP, BRC, FSSC, STN EN 16636 - CEPA certified


Regulácia výskytu nežiadúceho hmyzu či hlodavcov v potravinárskom priemysle (výroba, distribúcia, skladovanie, reštauračné prevádzky, pohostinstvá) zohráva nesmierne dôležitú úlohu z hľadiska ochrany verejného zdravia a spôsobenia ekonomických či kvalitatívnych škôd. Z toho dôvodu je nutná pravidelná regulácia škodcov a adekvátna starostlivosť. Vďaka tomu dokážeme chrániť ekonomické hodnoty a dobrú povesť našich zákazníkov.
Pri našich službách sa riadime stratégiou IPM - Integrate Pest Management, ktorá zaručuje moderné a šetrné hubenie škodcov. Princíp IPM stratégie spočíva v tomto prípade v nahradení častých, represívnych zásahov insekticídmi, pravidelnou kontrolou a monitoringom prevádzky s dôkladnou dokumentáciou či dohľadom na stav výskytu  zamorenia. Pre dostatočný a profesionálny kvalitný monitoring je dôležité byť pripravenejší, skúsenejší a disponovať dostatkom vedomostí ohľadne biológie škodcov. Vďaka tomu je možné vykonávať reguláciu škodcov účinnejšie, bez potreby použitia takého množstva biocídov ako v minulosti. Naše služby poskytujeme v zmysle najnovších noriem v oblasti profesionálnej regulácie škodcov STN EN16636  s dôrazom na kvalitu prevedenia ISO:9001 a čistotu životného prostredia ISO:14001

 

Technológia služieb BÁBOLNA BIO prakticky nemá škodlivý vplyv na ľudí či hospodárske zvieratá. Naše činnosti nie sú v rozpore s technologickými postupmi výroby či samotným chodom prevádzky a žiadnym spôsobom ich nenarúšajú. Viac než 50 ročné skúsenosti, použitie moderných technologických postupov a intenzívne testovanie-vývoj zabezpečia efektívnu a bezpečnú reguláciu so zárukou na účinnosť.

Deratizácia:
- regulácia myšovitých hlodavcov, potkanov nástrahou
- monitoring hlodavcov pomocou bez-insekticídnych lepových plôch, živolovných pascí

Dezinsekcia:
- regulácia švábovitého hmyzu, mravcov, bĺch, iného lezúceho hmyzu, múch, octomiliek, osí a ovadov
- monitoring lietajúceho hmyzu prostredníctvom profesionálnych UV svetelných pascí s lepovou plochou

Ochrana proti nežiadúcemu vtáctvu:
- aplikácia mechanických zábran sieťovaním, hrotovaní, plašenie pomocou zvukových , ultrazvukových, optických a elektronických zariadení a doplnkov.

 

Využite naše služby kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky