Voľne dostupné prípravky - Sortiment pre distribútorov

Sortiment prípravkov pre maloobchod a veľkoobchod v segmente drogérie a agro predajní: BÁBOLNA BIO ako jedna z najväčších stredoeurópskych firiem, ktorá sa už desiatky rokov profesionálne venuje komplexnej ochrane proti škodcom.
Na základe týchto skúseností z praxe a tiež na základe vývoja vo vlastných oddeleniach sa vypracovala aj na poprednú výrobnú spoločnosť v sortimente čistiacich a odmasťovacích prípravkov.
BÁBOLNA BIO v roku 1994 uviedla na trh sortiment PROTECT®. Sortiment zabezpečuje komplexnú a účinnú ochranu proti škodcom vyskytujúcich sa v domácnostiach. Za posledné roky sa stala poprednou značkou v Maďarsku a v strednej Európe.
BÁBOLNA BIO v poslednom desaťročí venovala maximálnu pozornosť sortimentu BioStop®. Tento ucelený sortiment je význačný tým, že neobsahuje insekticídne látky, ale svoju účinnosť prejavuje na dômyselnej konštrukcii v závislosti od biológie jednotlivých škodcov. Sú určené na monitorovanie výskytu hmyzu v každej prevádzke, najmä v potravinárskej prvovýrobe a do domácností. Na základe ich výsledkov vieme určiť stupeň, zdroj a pohyb škodcov, čím môžeme predísť nákladnej regulácií.

Doprajte si čisté okolie bez škodcov !

V prípade že máte záujem o distribúciu našich produktov, prosíme neváhajte nás kontaktovať...

 

 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku .